GDPR

Integritetspolicy

Integritetspolicy för sws rör o vvs AB

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och andra relevanta lagar och bestämmelser.

 1. Insamling av personuppgifter:
  Vi kan samla in personuppgifter från våra kunder, anställda och andra intressenter i samband med våra tjänster och affärsrelationer. Detta kan inkludera namn, kontaktinformation, adresser, personnummer, betalningsinformation och andra relevanta uppgifter som behövs för att genomföra våra tjänster.
 2. Användning av personuppgifter:
  Vi använder personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och administrera vår verksamhet. Det kan inkludera att kontakta kunder angående bokningar, leveranser och fakturering, samt hantering av anställningsavtal och personaladministration.
 3. Dataskydd och säkerhet:
  Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förstörelse. Endast auktoriserad personal har tillgång till personuppgifter, och vi utbildar våra medarbetare regelbundet i dataskyddsfrågor.
 4. Delning av personuppgifter:
  Vi delar personuppgifter med tredje parter endast när det är nödvändigt för att utföra våra tjänster eller när det krävs enligt lag. Vi säkerställer att dessa tredje parter är underkastade samma dataskyddsstandarder som vi och att de inte använder personuppgifter för andra ändamål än vad som är avtalat.
 5. Lagring av personuppgifter:
  Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra tjänster och lagliga förpliktelser. När personuppgifter inte längre behövs kommer de att raderas på ett säkert sätt.
 6. Rättigheter för registrerade:
  Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, att korrigera felaktiga uppgifter, att invända mot behandling av vissa personuppgifter samt att begära radering av dina personuppgifter enligt tillämplig lag. Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i slutet av detta dokument.
 7. Ändringar i integritetspolicyn:
  Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om ändringar genomförs kommer vi att informera våra kunder och anställda om dessa ändringar i god tid.
 8. Kontaktinformation:
  Om du har frågor eller bekymmer om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar personuppgifter, vänligen kontakta oss på: info@swsror.se

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den [31/7-23].